Αρχική / Λευκώματα / FLORA SPONTANEA / Orchidee spontanee / Limodorum 1

Limodorum (Boehm., 1760) è un genere di piante della famiglia delle Orchidaceae. È un genere comprendente tre specie di cui: L. abortivum ha una distribuzione euromediterranea con areale che si estende a nord sino al Belgio e a est sino all'Iran; in Italia è presente su tutto il territorio. L. trabutianum, invece, è una specie con una più limitata diffusione (stenomediterranea); in Italia è presente in Sardegna, Sicilia e isola di Pantelleria. L. brulloi, infine, è una specie endemica calabrese, piuttosto rara e localizzata.
Σύνολο hits: 4464645
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 97
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 139
Επισκέψεις Χθες: 64
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 35
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 19
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 5