Αρχική / Λευκώματα / FLORA SPONTANEA / Orchidee spontanee / Corallorhiza 1

Corallorhiza (Gagnebin, 1775) è un genere di piante Spermatofite Monocotiledoni appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae. Questo genere è cosmopolita essendo diffuso in Europa, America del nord (dall'Alaska fino alla Florida), America centrale (regioni montane del Messico) e Asia (nella catena himalayana). L'habitat tipico per queste piante sono le zone ricche di humus e quindi i boschi densi; in Europa queste piante frequentano le zone a pinete, gineprai, peccete e faggete. Sui vari rilievi europei manca solamente nelle Alpi Dinariche. In Italia è presente con la sola specie Corallorhiza trifida (Châtel, 1760) specie rara (o rarissima) e in Italia si trova al nord e al centro, a sud si spinge fino all'Avellinese. Sulle Alpi è ovunque presente (anche se rara).
Σύνολο hits: 4465707
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 32
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 33
Επισκέψεις Χθες: 78
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 26
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 17
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 16