Αρχική / Λευκώματα / RAGNI, ACARI E SCORPIONI / Acari 71

Gli Acarina (volgarmente noti come acari) sono un ordine di aracnidi. Sono probabilmente tra i primi animali ad aver colonizzato la terraferma, il primo reperto fossile risale infatti a 290 milioni di anni fa. Si tratta di animali di piccole dimensioni (da meno di un mm. fino a 3 cm di lunghezza), caratterizzati dalla fusione del cefalotorace con l'addome e dall'assenza di segmentazioni evidenti. Comprendono numerose specie parassite temporanee o permanenti di animali e vegetali, responsabili di infestazioni denominate acariasi. (da Wikipedia)
Σύνολο hits: 4465478
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 6
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 36
Επισκέψεις Χθες: 174
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 22
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 16
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 2