Αρχική / Λευκώματα / ANFIBI 33

Originatesi nel lontano Devoniano, gli anfibi (dal gr. amfì, doppio, e bìos, vita) sono una classe di animali vertebrati eterotermi, diffusi in quasi tutto il mondo con più di 2500 specie, sia terrestri che d’acqua dolce. Vi appartengono specie di piccole e di medie dimensioni fatta eccezione per alcune specie.
Σύνολο hits: 4466145
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 9
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 45
Επισκέψεις Χθες: 78
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 74
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 21
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 4